História predpisu 51/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.03.2015 -