História predpisu 53/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2015 - 31.05.2015
3.01.06.2015 -