História predpisu 56/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2015 -