História predpisu 71/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2015 -