História predpisu 98/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.05.2015 -