Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
televízor televízor Tezaurus trestného práva
TESTOVACI koncept TESTOVACI koncept Tezaurus obchodného práva
tstovaci pojem tstovaci pojem Tezaurus občianskeho práva