AAAAx


Preferovaný termín: AAAAx
Alternatívne termíny: AAAAy
Dátum poslednej zmeny: 25.01.2016

Legálne zdroje: Uložisko legálnych zdrojov
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Judikát SK 1
Judikát SK 2
Judikát EU: Judikát EU1
Judikát EU2
Rozhodnutie súdu SK: Rozhodnutie súdu SK
Rozhodnutie súdu SK 2
Rozhodnutie súdu EU: Rozhodnutie súdu EU
Rozhodnutie súdu EU 2
Právo EÚ: Právo EÚ
Právo EÚ 2
EuroVoc: Eurovoc
Eurovoc 2
Použitie v iných právnych predpisoch: 78/2015 Z. z. - Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
79/2013 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 26.10.2022
Typ: Custom
Zdroje: Zdroj?
Text: text poznamky?

Id:
Dátum: 26.10.2022
Typ: Custom
Zdroje:
Text: text2