XYZ


Preferovaný termín: XYZ
Alternatívne termíny: XYY
Dátum poslednej zmeny: 13.01.2016

Legálna definícia: definované XYZ
Legálne zdroje: Prazdroj
Doktrinálna definícia: definovaná definícia
Doktrinálne zdroje: Zbierka doktrinárnych zdrojov
Judikát SK: Judikát SK
Judikát EU: Judikát EU:
Rozhodnutie súdu SK: Rozhodnutie súdu SK:


Poznámky:
Id:
Dátum: 13.01.2016
Typ: Custom
Zdroje:
Text: Poznámka XYZ