aaaaaaa


Preferovaný termín: aaaaaaa
Alternatívne termíny: bbbb
Dátum poslednej zmeny: 31.10.2022

Legálna definícia: asdfsdf
Legálne zdroje: sdf
Doktrinálna definícia: asdfsdf
Doktrinálne zdroje: sadf


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 31.10.2022
Typ: Custom
Zdroje: xxx
Text: Skuska

Id:
Dátum: 31.10.2022
Typ: Custom
Zdroje:
Text: