aaaaaaa


Preferovaný termín: aaaaaaa
Alternatívne termíny: bbbb
cccc
Dátum poslednej zmeny: 26.10.2022

Legálne zdroje: a
Doktrinálna definícia: a
Doktrinálne zdroje: a
Judikát SK: aaa


Poznámky: Žiadne