televízor


Preferovaný termín: televízor
Alternatívne termíny: 1
2
3
Dátum poslednej zmeny: 16.08.2022

Legálna definícia: Výklad.
Legálne zdroje: 190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov Čl. III 1.
Doktrinálna definícia: Dfasdfl
Doktrinálne zdroje: fasd
dfads
Judikát SK: TEXTurl


Príbuzné koncepty:
Koncept Tezaurus
ABCD Tezaurus trestného práva

Poznámky: Žiadne